• Τηλέφωνο: 2111824350
  • Email us: info@nbpactivities.gr
  • Ώρες Λειτουργίας: 09:00-17:00

Υπηρεσίες

  • Home
  • /
  • Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Κατασκευής

Βασικός μας στόχος είναι να βρούμε τις ανάγκες του πελάτη και να τις αποτυπώσουμε στην κατασκευή. Με άξονα την ποιότητα της κατασκευής, την άνεση και την εξοικονόμιση ενέργειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες Ανακαίνισης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ολόκληρη η την μερική εργασία σε όλα τα στάδια του έργου όπως τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, την ΜΕΛΕΤΗ και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεμονωμένες Εργασίες

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών όπως: Χτισίματα, σοβατίσματα, ελαιοχρωματισμούς.. υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, γυψοσανίδες, μονώσεις κα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ