• Τηλέφωνο: 2111824350
  • Email us: info@nbpactivities.gr
  • Ώρες Λειτουργίας: 09:00-17:00

SERVICES

Υπηρεσίες Κατασκευής

Βασικός μας στόχος είναι να βρούμε τις ανάγκες του πελάτη και να τις αποτυπώσουμε στην κατασκευή. Με άξονα την ποιότητα της κατασκευής, την άνεση και την εξοικονόμιση ενέργειας.

Read More

Υπηρεσίες Ανακαίνισης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ολόκληρη η την μερική εργασία σε όλα τα στάδια του έργου όπως τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, την ΜΕΛΕΤΗ και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Read More

Μεμονωμένες Εργασίες

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών όπως: Χτισίματα, σοβατίσματα, ελαιοχρωματισμούς.. υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, γυψοσανίδες, μονώσεις κα.

Read More