• Τηλέφωνο: 2111824350
 • Email us: info@nbpactivities.gr
 • Ώρες Λειτουργίας: 09:00-17:00

Υπηρεσίες Ανακαίνισης

 • Home
 • /
 • Service
 • /
 • Υπηρεσίες Ανακαίνισης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ολόκληρη η την μερική εργασία σε όλα τα στάδια του έργου όπως τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, την ΜΕΛΕΤΗ και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Εργασίες κατά την ανακαίνιση

 • Χτισίματα
 • Σοβατίσματα
 • Ελαιοχρωματισμοι
 • Γυψοσανίδες
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Τοποθέτηση Δαπέδου
 • Μονώσεις
 • Θερμοπροσόψεις
 • Θέρμανση
 • Ψύξη